KONFERENCJA INŻYNIERII MINERALNEJ 2011

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZERÓBKI KOPALIN
oraz

XLVIII  SEMINARIUM FIZYKOCHEMICZNE  PROBLEMY MINERALURGII

 

 

 Pierwszy Informator

Drugi Informator

 

 

First Cirkular

Second Circular

 

POLISH MINERAL ENGINEERNG CONFERENCE

XVI INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING MEETING
and
XLVIII ANNUAL SYMPOSIUM PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS
 OF MINERAL PROCESSING