POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. (032) 237 11 35, tel/ fax (032) 237 22 09, e-mail rg5@polsl.pl

Projekt FORESIGHT

Etapy realizacji

Idea FORESIGHT

Metodyka

Linki


Informacje

W kwietniu 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: "Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do realizacji tego projektu zostało powołane Konsorcjum w składzie:

Koordynator projektu

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Racjonalizacji 6/8.

Partnerzy projektu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
z siedzibą w Krakowie 30-059, Al. Mickiewicza 30.

Politechnika Śląska
z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Akademicka 2A.

Pełnomocnikiem JM Rektora Politechniki Śląskiej do spraw realizacji Projektu (Kierownikiem Projektu) jest Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest identyfikacja wiodących technologii zagospodarowania odpadów górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski, oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej.

Realizacja projektu obejmuje trzy obszary priorytetowe, koordynowane przez jednostki wchodzące w skład konsorcjum:

  • technologie odpadowe wydobywcze węgle kamiennego - IMBiGS,

  •  technologie odpadowe z udostępniania węgla kamiennego - Akademia Górniczo-Hutnicza,

  • technologie odpadowe przeróbcze węgla kamiennego - Politechnika Śląska.

Głównym efektem projektu będzie wskazanie scenariuszy rozwoju priorytetowych i innowacyjnych technologii w branży zagospodarowywania odpadów z górnictwa węgla kamiennego oraz wypracowanie spójnej strategii rozwoju tej branży.

Honorowego Patronatu nad projektem udzielili:

  • Minister Gospodarki p. Waldemar Pawlak,

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. Barbara Kudrycka,

  • Minister Środowiska p. Maciej Nowicki.

Więcej informacji na stronie głównej Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
©  Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej