Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Osiągnięcia naukowe
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
FORESIGHT

Strona projektu
 
Icon
WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE KATEDRY
  • Opracowanie teoretycznych podstaw wzbogacalników wibrofluidalnych oraz w oparciu o opracowaną teorię całkowicie nowej technologii wzbogacania węgla w drobnych klasach ziarnowych (20 do 0,3 mm). Zbudowanie w skali laboratoryjnej, ćwierć technicznej i technicznej wzbogacalników pracujących w oparciu o tę metodę i wdrożenie ich w skali przemysłowej do wzbogacania węgla.
  • Opracowanie i rozwijanie nowej metody badania właściwości flotacyjnych minerałów nazwanej flotometrią.
  • Opracowanie i wdrożenie w przemyśle przeróbki rud miedzi odpowiednich pras filtracyjnych zwiększających efektywność procesu odwadniania koncentratu miedziowego.
  • Opracowanie technologii odzysku karborundu ze złomu ogniotrwałego.
  • Opracowanie i wdrożenie w Kopalni Barytu "Boguszów" trzech technologii przeróbki rud barytowych pozwalających na otrzymanie wysokiej jakości koncentratów barytu i fluorytu.
  • Opracowanie sposobu wzbogacania drobnouziarnionych węgli w wirującym strumieniu cieczy ciężkiej.
  • Opracowanie technologii odzyskania minerałów ciężkich z piasków morskich zalegających na Ławicy Odrzanej.
  • Opracowanie nowego modelu obiegów wodno-mułowych zakładów wzbogacania węgla energetycznego opierającego się na wykorzystaniu wirówek Nael-3.
  • Opracowanie technologii zagospodarowania szlamów poszlifierskich w celu odzyskania szlachetnych stali stopowych.
Pracownicy Katedry brali udział w konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych i opublikowali około 250 prac, uzyskali około 40 patentów, wykonali około 230 prace dla przemysłu, 55 prac konstrukcyjnych oraz około 20 niepublikowanych prac naukowo-badawczych.