Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Plan studiów
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
FORESIGHT

Strona projektu
 
Icon


PLAN STUDIÓW MAGISTERSKICH
DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA
SPECJALNOŚĆ PRZERÓBKA KOPALIN STAŁYCH I MARKETING

SEMESTR I

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Ekonomia 2 0 0 0 0 30
Górnictwo ogólne 2E 2 0 0 0 60
Inżynieria jakości 2E 0 0 0 0 30
Historia i tradycje górnicze 1 0 0 0 0 15
Informatyka 2 2 0 0 0 60
Matematyka 2 3 0 0 0 75
Matematyka - zajęcia wyrównawcze 0 3 0 0 0 45
Podstawy ochrony środowiska naturalnego 2 1 0 0 0 45
Socjologia / Filozofia 2 0 0 0 0 30

SEMESTR II

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Matematyka 2E 3 0 0 0 75
Fizyka 2 2 0 0 0 60
Geologia ogólna 2E 2 0 0 0 60
Geometria wykreślna
i grafika inżynierska
2 0 0 1 0 45
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Mechanika ogólna
i wytrzymałość materiałów
1 1 0 0 0 30
Rysunek techniczny 1 1 0 0 0 30
Wychowanie fizyczne 0 2 0 0 0 30

SEMESTR III

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Matematyka 2E 2 0 0 0 60
Fizyka 2 2 0 0 0 60
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Mechanika ogólna
i wytrzymałość materiałów
1E 1 1 1 0 45
Rysunek techniczny 1 2 2 0 0 45
Wychowanie fizyczne 0 2 0 0 0 30
Chemia i materiałoznawstwo 2 0 2 0 0 60
Elektrotechnika ogólna 2 1 1 0 0 60

SEMESTR IV

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Wychowanie fizyczne 0 2 0 0 0 30
Mineralogia i petrografia 1E 0 2 0 0 45
Podstawy chemii wzbogacania kopalin 2 0 3 1 0 75
Pobieranie próbek
i kontrola procesów technologicznych
2E 0 3 0 0 75
Hydromechanika 1E 0 1 0 0 30
Urządzenia i zagrożenia elektryczne 2E 0 0 0 0 30
Wiertnictwo 2 0 0 0 0 30

SEMESTR V

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Mineralogia i petrografia 1 0 2 0 0 45
Podstawy chemii wzbogacania kopalin 2E 0 2 0 0 60
Klasyfikacja 2E 0 2 1 0 75
Rozdrabnianie 2E 0 2 2 0 90
Geomechanika i geotechnika 1 0 0 1 0 30
Gospodarka surowcami mineralnymi 2 0 0 0 0 30

SEMESTR VI

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Mineralogia i petrografia 1E 0 1 0 0 30
Gospodarka surowcami mineralnymi 1 0 0 0 2 45
Podstawy konstrukcji maszyn 1E 0 0 1 0 30
Flotacja 2 0 2 0 0 60
Procesy grawitacyjne 2E 0 3 0 1 90
Technika wodno-mułowa 2E 0 2 0 0 60
Metrologia 1 0 0 0 0 15

SEMESTR VII

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Język obcy 0 0 2 0 0 30
Flotacja 2E 0 2 0 0 60
Procesy grawitacyjne 3E 0 3 0 2 90
Technika wodno-mułowa 2E 0 2 1 0 60
Geodezja górnicza 1 0 1 0 0 30
Maszyny i urządzenia do pmk
oraz zagrożenia maszynowe
i środowiskowe
3E 0 1 2 0 90

SEMESTR VIII

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Maszyny i urządzenia do pmk
oraz zagrożenia maszynowe
i środowiskowe
3E 0 0 2 0 75
Automatyzacja zakładów przeróbczych 1E 0 0 0 0 15
Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów 2E 0 2 2 0 90
Specjalne metody wzbogacania kopalin
i odpadów przemysłowych
2 0 2 0 1 75
Przetwórstwo kopalin i utylizacja
odpadów przemysłowych
1 0 0 0 2 45
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
w górnictwie
2 1 0 0 0 45

SEMESTR IX

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów 2E 0 0 2 0 60
Specjalne metody wzbogacania kopalin
i odpadów przemysłowych
2E 0 2 0 0 60
Przetwórstwo kopalin i utylizacja
odpadów przemysłowych
1 0 2 0 0 45
Eksperyment technologiczny 0 0 6 0 0 90
Marketing surowców mineralnych 2E 0 0 0 2 60
Techniki negocjacji 1E 0 0 0 1 30
Teoria potrzeb i konsumpcji 1E 0 0 0 0 15
  1 0 0 0 0 15

SEMESTR X

Nazwa przedmiotu Ilości godzin
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Razem
Górnictwo odkrywkowe 4 0 0 0 0 60
Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 5 75
Praca dyplomowa 0 0 0 0 0 300