Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Struktura Katedry
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia

FORESIGHT


Strona projektu
 
Icon

ZESPÓŁ TECHNOLOGII I FIZYKOCHEMII PROCESÓW PRZERÓBCZYCH

 
Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE
 
Pracownicy:  
 
Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke tel. 032-237-11-35  
Dr inż. Monika Kujawska tel. 032-237-11-35 Monika.Kujawska@polsl.pl
Dr inż. Marcin Lutyński tel. 032-237-11-35 Marcin.Lutynski@polsl.pl
Dr inż. Zdzisław Piszczyński tel. 032-237-26-48 Zdzislaw.Piszczynski@polsl.pl
Dr inż. Jan Szpyrka tel. 032-237-24-87 Jan.Szpyrka@polsl.pl
Mgr inż. Barbara Bargieła tel. 032-237-26-56  
Mgr inż. Mirosław Kurzyca tel. 032-237-24-87 Miroslaw.Kurzyca@polsl.pl
Mgr inż. Antoni Stobierski tel. 032-237-26-48 Antoni.Stobierski@polsl.pl
Teresa Hajda tel. 032-237-26-77 Teresa.Hajda@polsl.pl
Helmut Hadrian tel. 032-237-26-27  
 
Seniorzy:  
 
Dr hab. inż. Andrzej Ślaczka tel. 032-237-27-51 Andrzej.Slaczka@polsl.pl
Doc. dr inż. Stanisław Błaszczyński tel. 032-237 27-74  
Dr inż. Lucjusz Anders tel. 032-237-26-82 Lucjusz.Anders@polsl.pl
Dr inż. Jerzy Białas  
Dr inż. Zygfryd Lupa
     
Sekretariat:  
 
Inż. Barbara Czop tel. 032-237-11-35 Barbara.Czop@polsl.pl
 
 
ZESPÓŁ SYSTEMÓW MASZYN I URZĄDZEŃ PRZERÓBCZYCH
 
Kierownik Zespołu: Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
 
Pracownicy:  
 
Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński tel. 032-237-11-35 Aleksander.Lutynski@polsl.pl
Dr inż. Mariusz Osoba tel. 032-237-26-82 Mariusz.Osoba@polsl.pl
Dr inż. Tomasz Suponik tel. 032-237-26-31 Tomasz.Suponik@polsl.pl
Dr inż. Jacek Węglarczyk tel. 032-237-26-31  
Mgr inż. Zbigniew Sierotnik tel. 032-237-26-36 Zbigniew.Sierotnik@polsl.pl
Norbert Dittrich tel. 032-237-26-27  
 
Doktoranci:  
 
Mgr inż. Michał Mazurek tel. 032-237-13-63 Michal.Mazurek@polsl.pl
Mgr inż. Łukasz Skrzypiec tel. 032-237-13-63 Lukasz.Skrzypiec@polsl.pl
 
 
 
Sekretariat:  
 
Inż. Barbara Czop tel. 032-237-11-35 Barbara.Czop@polsl.pl