Prof. dr hab. inż. Krystian  PROBIERZ

 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska  (od 2002),

Prodziekan ds. Organizacji (1996 – 2002  1990 – 1993),

Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej (od 2006),

Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla (od 2006).

 

 

Inne funkcje z wyboru  m. in. : 

 

Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów  Górniczych i Geologicznych Polski,

Członek Komitetu Górnictwa PAN,

Członek Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN,

Członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN,

Członek Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice (także 1991-94), 

Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa,

Członek zagraniczny Rady Wydziału Górnictwa i Geologii Vysokiej Školy Banskiej -TU Ostrava,

Członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. Katowice.

Członek Rad Programowych czasopism:

Rady Programowo –Naukowej „Biuletynu Górniczego”, Katowice;

Rady Redakcyjnej czasopisma Geoturystyka, Kraków;

Rady Programowej Kwartalnika „Górnictwo i Geologia” Gliwice  (Przewodniczący)

Rady Programowej ds. Wydawnictw Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 

Dorobek naukowy obejmuje zagadnienia: 

górnictwa i geologii inżynierskiej oraz geologii górniczej,

geologii złóż i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (tektonika, litologia, własności skał, warunki geologiczno.-górnicze, geotermika, ziemskie pole ciepła),

petrologii węgla (jakość węgla, klasyfikacja i metamorfizm węgla),

gospodarki surowcami mineralnymi (bezpieczeństwo energetyczne, zasoby węgla),

sozologii górniczej.

Monografie i książki m.in.:

Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW) 1989;

Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem? 2000;

Górnictwo na cenzurowanym 2001;

Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego 2003 (pod red);

Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego (pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy), 2006 (pod red);

Publikacje m.in:

The occurrence of anthracites in an area characterized by lower rank coals in the Upper Silesian Coal Basin of Poland. 1987 (z Gabzdyl);

Practical aspect of rank studies in Jastrzębie fold area 1990 (z Gabzdyl);

Możliwości petrologii węgla w zachowaniu walorów środowiska degradowanego w procesach przetwórstwa i użytkowania węgla 1994;

Rank, petrographic composition and chemical-technological properties  of seam  coals  from the Upper Silesian Coal Basin 1995 (z Gabzdyl, Hanak, Kubik);

Problematyka geologiczno-górnicza antracytowego zagłębia Hon Gai (Wietnam) 1999;

Optical anisotropy of coal from the Ruda Syncline area in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting 1999 (z Morga);

Zastosowanie kombinacji  programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla. 2000 (z Marcisz);

Geologia i atrakcje turystyczne południowej części Morza Egejskiego 2001;

Paleotemperatures of Upper Carboniferous sedimentary rocks in the NW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland 2004 (z Lewandowska);

Changes in the petrographic composition of coal during coal processing  2004 (z Marcisz),

Szwajcarskie tunele XXI wieku czyli górnictwo, geologia i turystyka rejonu przełęczy św. Gottharda i Zurychu 2005;

Wydobycie kopalin energetycznych i wystarczalność ich zasobów w Polsce na tle trendów światowych 2006;

Ubytek zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003, niepożądany skutek reform. 2006,

Produkcja i handel węglem kamiennym w latach 1994-2004, 2006;

Characterization of Quality of Raw Material for the Production of Cement from the Folwark Deposit in the Opole Cretaceous Trough -Western Part of Upper Silesia, Poland (z Łozińska, Kaliski), 2006

Das Südpolnische Bergbaurevier, 2007

The digital mining-geology maps (z Marcisz) 2007.  

Erkundung der Möglichkeiten des Vorkommens von Kokskohlen an Hand petrologischen Untersuchungen (z Lewandowska, Marcisz ), 2007

Quality of coking coal in south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland (z Wasilczyk) 2007

Łącznie:

240

publikacji,

7

wypromowanych doktorów,

20

recenzji prac doktorskich i habilitacji,

40

wypromowanych dyplomantów

75

prac naukowo-badawczych,

141

ekspertyz, opinii, koreferatów, recenzji,

140

wygłoszonych referatów naukowych,

42

wykłady zagranicą – Bochum, Freiberg (Niemcy); Ostrawa (Czechy); Madryt, Vigo, Oviedo (Hiszpania); La Serena i Antofagasta (Chile); Hanoi, (Wietnam);

23

Współorganizator i organizator oraz członek Komisji Konkursowej giełd minerałów, skał i skamieniałości na Wydziale Górnictwa i Geologii