Prof. dr hab. inż. Aleksander  LUTYŃSKI

Kierownik Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów

 

Kierownik studiów podyplomowych

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM

 

 

 

Specjalność naukowa: maszyny górnicze, przeróbcze i do utylizacji odpadów
 

Dorobek publikacyjny:

  • 217 publikacje w wydawnictwach, czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych; w tym 6 monografii, 8 skryptów i poradników, 12 patentów i wzorów użytkowych.

Dorobek niepublikowany:

·         86 prac naukowo-badawczych, w tym 36 jako kierownik, 15 referatów i wykładów zamawianych,

Dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej:

·         promotorstwo 5 zakończonych, oraz 5 prowadzonych przewodów doktorskich.

Staż naukowy:

·         TH Otto von Guericke Magdeburg,

Pobyty i konsultacje naukowe:

·         RWTH Aachen,

·         Voith Turbo GmbH Co KG Crailsheim,

·         DBT Deutsche BergbauTechnik Lünen,

·         Uniwersytet Techniczny Ostrawa,

·         Uniwersytet Techniczny Belgrad,

·         Moskiewski  Państwowy Górniczy Instytut w Moskwie.

Członkostwo w gremiach naukowych:

·         Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Członek

·         Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Członek

·         Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Członek

·         Prezydium Komisji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Członek

·         Sekcja Przeróbki Kopalin Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Przewodniczący

·         Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Członek

·         Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin. Prezydent kadencja 2008

·         Coal Preparation Society of America. Członek

·         Rada Naukowa Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Członek

·         Rada Redakcyjna czasopisma Inżynieria Mineralna. Członek

·         Rada Programowa Kwartalnika Naukowo Technicznego Maszyny Górnicze. Członek

·         Rada Programowa Kwartalnika Górnictwo i Geologia. Członek

·         Rada Naukowo - Programowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Przewodniczący

Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo techniczne – 2000 r. – w dziedzinie budowy, badań i efektów wdrożenia nowoczesnych przenośników taśmowych i ich systemów w restrukturyzowanych kopalniach węgla kamiennego.