Dr hab. inż. Henryk  PRZYBYŁA Profesor Pol. Śl.

 

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii

 

 

Specjalność naukowa: organizacja i ekonomika w górnictwie, zarządzanie w górnictwie
 

Dorobek publikacyjny:
Monografie i skrypty; 9 pozycji, artykuły w czasopismach krajowych; 120 pozycji, prace badawcze i naukowo-badawcze – autor i współautor 26 pozycji, referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych; 80 pozycji, prace wykonane dla przemysłu; 50 prac.

Dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej:
promotor 4 zakończonych prac doktorskich, promotor 200 inżynierów i magistrów inżynierów.

Doświadczenia zawodowe i naukowe w latach 1995-2006:
Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN,
Członek Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa PAN.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej KWK "Jan Kanty".
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej.
Członek Zespołu Ekspertów d/s Zdolności Produkcyjnych i Projektów Inwestycyjnych PAWK S.A.  – PARG.
Członek kolegium redakcyjnego Wiadomości Górniczych.