DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Anna Mainka, PhD,MEng

Tel. (+48) 32 237 10 60
Fax. (+48) 32 237 12 90 
Email: Anna.Mainka@polsl.pl

PhD Technical Science,SilesianUniversityof Technology,Gliwice,Poland

MEng Environmental Engineering,SilesianUniversityof Technology,Gliwice,Poland


Anna is an Air Quality Specialist who has 10 years experience in air quality research and lecturing. Since 2004, she is a secretary of engineer’s and master’s examinations.

Citizenship


 • Polish

Scientific and academic interests

 • atmospheric chemistry processes – especially S(IV) oxidation
 • indoor air quality – especially the influence of VOC’s and carbon dioxide
 • spectrophotometric analysis

Background

 • 2008 – present: Research Assistant, Department of Air Protection, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • 2003 – 2008: Teaching Assistant, PhD Student, Department of Air Protection, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • 2002 – 2003: office worker, Department of Air Protection, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Hobby

 • Books
 • Garden

Family

 • Married, 2 daughters

Publications and Papers Presented at Conferences

 • Mainka A., Kozielska B. (2016): Assessment of the BTEX concentrations and health risk in urban nursery schools in Gliwice, Poland. AIMS Environmental Science, 3(4), pp. 858-870
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J. (2016): Bacterial and Fungal Aerosols in Rural Nursery Schools in Southern Poland. Atmosphere, vol. 7 iss.11.
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J. (2016): Bacterial aerosols in an urban nursery school in Gliwice, Poland: a case study. Aerobiologia, vol 33 no 3, pp. 469-480
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolu miejskim zlokalizowanym przy drodze o dużym natężeniu ruchu. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2015 t. 18 nr 1, s. 119-133.
 • Mainka A, Brągoszewska E, Kozielska B, Pastuszka J, Zajusz-Zubek E.: Indoor air quality in urban nursery schools in Gliwice, Poland: analysis of the case study. Atmospheric Pollution Research, 2015, vol. 6 iss. 6, s. 1098-1104.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kaczmarek K.: PM 2.5 in Urban and Rural Nursery Schools in Upper Silesia, Poland: Trace Elements Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(7), 7990–8008. doi:10.3390/ijerph120707990
 • Mainka A, Zajusz-Zubek E.: Indoor Air Quality in Urban and Rural Preschools in Upper Silesia, Poland: Particulate Matter and Carbon Dioxide. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(7), 7697–7711. doi:10.3390/ijerph120707697
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E.: Wybrane zanieczyszczenia powietrza w przedszkolach Górnego Śląska. In Aktualne zagadnienia w Inżynierii Środowiska; Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Gliwice, 2015 s. 41–52.
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J.S.: Bacterial aerosols in an urban nursery school in Gliwice, Poland: a case study, Aerobiologia, 2015, doi:10.1007/s10453-015-9419-x.)
 • Zajusz-Zubek E., Kaczmarek K, Mainka A.: Trace Elements Speciation of Submicron Particulate Matter (PM1) Collected in the Surroundings of Power Plants. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12, 13085–13103. doi:10.3390/ijerph121013085
 • Zajusz-Zubek, E., Mainka, A., Korban, Z., Pastuszka, J. S.: Evaluation of highly mobile fraction of trace elements in PM10 collected in Upper Silesia (Poland): Preliminary results. Atmospheric Pollution Research, 2015, 6, 961–968.doi:10.1016/j.apr.2015.05.001
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Analiza występowania pierwiastków śladowych w formie mobilnej frakcji respirabilnej pyłu (PM2,5) pobranego w otoczeniu elektrowni węglowej. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2015, 18(2), 245–258. https://is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w wybranym przedszkolu miejskim. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 115-128.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w formie mobilnej pyłu PM10 pobranego w otoczeniu obiektu energetycznego. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 279-290.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolu miejskim zlokalizowanym przy drodze o dużym natężeniu ruchu. W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r. = Prevention of environmental pollution, changes and degradation. Streszczenia prezentacji. Oprac. red. Andrzej Jaguś. Bielsko-Biała: Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 57.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w formie mobilnej pyłu PM2,5 pobranego w otoczeniu obiektu energetycznego. W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r. = Prevention of environmental pollution, changes and degradation. Streszczenia prezentacji. Oprac. red. Andrzej Jaguś. Bielsko-Biała: Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 94.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Jakość powietrza atmosferycznego w aspekcie różnych form występowania pierwiastków śladowych w pyle zawieszonym. II Śląskie Seminarium Aerozolowe, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 7.06.2013, Sosnowiec.
 • Mainka A., Wilkosz I.: Mn(II)-catalysed S(IV) oxidation and its inhibition by acetic acid in acidic aqueous solutions, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, tom 2 s. 137-144 Lublin 2009
 • Mainka A., Wilkosz I.: Wpływ kwasu mrówkowego na proces katalitycznego utleniania S(IV) tlenem wwarunkach zbliżonych do atmosferycznych, Konferencja organizowana przez IPIŚ PAN w Zabrzu pt.:Ochrona powietrza w teorii i praktyce, tom 2 Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring, s. 75-87 Zabrze 2008
 • Wilkosz I., Mainka A.: Influence of Acetic Acid on Mn(II)-Catalysed S(IV) Oxidation in Acidic Aqueous Solutions – Journal of Atmospheric Chemistry 60, 1-17 (2008)
 • Wilkosz I., A. Mainka: Utlenianie S(IV) w obecności jonów Mn(II) i kwasu octowego w roztworach o stężeniach spotykanych w atmosferze, Konferencja organizowana przez IPIŚ PAN w Zabrzu pt.: Ochrona powietrza wteorii i praktyce, tom 2 Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie iprognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring, s. 323 - 330 Zabrze 2006
 • Wilkosz I., A. Mainka: Wybrane zagadnienia przemian dwutlenku siarki w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym, Kongres Nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60lecia Uczelni, s. 23-32, Gliwice 2005