DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2007

  • Wilkosz I.: Buffer Capacity of Open Atmospheric Gas-Liquid Systems, Water, Air and Soil Pollution, Vol. 178, Numbers 1-4, 217-228, 2007.
  • Koszorek A., E. Zajusz-Zubek, Immobilizacja odpadów stałych metodą stapiania ze stłuczką szklaną, Zeszyty Naukowe Pol. Koszalińskiej Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska, Nr 23, s. 455-465, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, nt. Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, Koszalin-Darłówko 2007.
  • W. Rogula, Pastuszka J., E. Talik.: Concentration level and surface chemical composition of urban airborne particles near crossroads in Zabrze, Poland, Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 2, s. 23-34.
  • Kozielska B., Konieczyński J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in dust emitted from stoker - fired boilers, Environmental Technology, Volume 28, Number 8, August 2007 , pp. 895-903(9)
  • RogulaW.,Pastuszka J, Klejnowski K.: Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2,5 w sezonie zimowym w okresie występowania epizodów smogowych w Zabrzu, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2007, str. 353-364. 
  • M. Żak, A. Loster, B. Kozielska, E. Melaniuk-Wolny: Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów- Gliwice, Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 4, s. 3-15.
  • Koszorek A., Mianowski A., Radko T., E. Zajusz-Zubek, Behavior of zinc In cokemaking proces sof coal blends with strap tires grnulates, Twenty-Fourth Annual International Pittsburgh Coal Conference September 10-14, 2007 Johannesburgh, South Africa 2007.