DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2009

 • Ćwiklak K., Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W. The influence of traffic on particulate-matter polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the urban atmosphere of Zabrze, Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 4, 579-585.
 • Pastuszka J.S. Emission of airborne fibers from mechanically impacted asbestos-cement sheets and concentration of fibrous aerosol in the home environment in Upper Silesia, Poland. Journal of Hazardous Materials, 162, 1171-1177.
 • Konieczyński J., Żeliński J.: Fractional composition of dust emitted from boilers with circulating fluidized beds. Arch. Environ. Prot. 2009 vol. 35 nr 1, s. 3-11, bibliogr. 14 poz.
 • Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., J.S. Pastuszka: Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM2.5, PM10 i WWA w warunkach wysokiej i niskiej emisji komunalnej, Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 58, t.1, s. 129-137, Lublin 2009, ISBN 978-83-89293-81-7
 • Melaniuk-Wolny E., Nowińska K.: Wybrane właściwości fizykochemiczne pyłów powstających w procesie technologicznym Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Rudy i Metale Nieżelazne, 2009, R 54, nr 1, s. 3-9
 • Mainka A., Wilkosz I.: Influence of oxalic acid on the catalytic S(IV) oxidation by oxygen under conditions close to those in the atmosphere [W] Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 60, Lublin 2009.
 • Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W. (2009)Badanie parametrów optycznych pyłu respirabilnego w pobliżu skrzyżowania ruchliwych dróg. (w:) Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 58. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2 (Redakcja: J. Ozonek, A. Pawłowska), Lublin, 145-152.
 • Pastuszka J., Talik E., Rogula-Kozłowska W.: Application of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) in the studies of airborne particles. W: Problemy nedropol'zovaniâ. Meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh, Sankt-Peterburg, 22-24 aprelâ 2009 g. Programma. Rabočie materialy. Sankt-Peterburg : , 2009, s. 107-108.
 • Talik E., Pastuszka J., Ujma Z.: Aerozol atmosferyczny w województwie śląskim. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 17. Red. M. Nakonieczny, P. Migula. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Uniwersytet Śląski. Katowice : Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Uniwersytet Śląski, 2009, s. 61-92.
 • Klejnowski K., Krasa A., Rogula-Kozłowska W., B. Kozielska: Fractional composition of ambient aerosol and mass distribution of particle-associated PAHs among the aerosol fractions in a heavily industrialized town in Poland, 7th International Conference on Air Quality Science and Application, Istanbul, 24-27 March 2009, ISBN: 978-1-905313-64-8
 • Pastuszka J.S., Talik E., Rogula-Kozlowska W. (2009) Influence of vehicular traffic on airborne particle surface composition in Zabrze, Poland. European Aerosol Conference 20009, Karlsruhe, Abstract T043A05.
 • Pastuszka J.S., Mucha W., Marchwinska-Wyrwał E. (2009) The portable cleaner device for filtration and sterilization of indoor air. European Aerosol Conference 20009, Karlsruhe, Abstract T108A21.