DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2011

  • Brągoszewska E., Wlazło A., Pastuszka J.: Narażanie na aerozol bakteryjny w niedużej hali sportowej. Ochr. Powietrza 2011 R. 45 nr 1, s. 30-36, bibliogr. 16 poz.
  • Żak M.: Poziome i pionowe profile stężeń dwutlenku azotu w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 11-24, bibliogr. 63 poz.
  • Konieczyński J., Zajusz-Zubek E: Distribution of selected trace elements in dust containment and flue gas desulphurisation products from coal-fired power plants. Archives of Environmental Protection, 2011, Vol. 37, no. 2, pp. 3-14.
  • Wilkosz I., Smalcerz D.: Sulphur(IV) oxidation catalysed by iron (III) ions under conditions representative for atmospheric waters. ACEE Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 2, pp 115-118.
  • Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J.S., Talik E.: Właściwości aerozolu ze źródeł komunikacyjnych. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2011, Zabrze, s. 111.