DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2015

 • Kozielska B., Konieczyński J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate matter emitted from coke oven battery. Fuel 2015 vol. 144, s. 327-334.
 • Kozielska B. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawarte w pyłach zanieczyszczających środowisko. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.
 • Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Klejnowski K.: Seasonal variations in health hazards from polycyclic aromatic hydrocarbons bound to submicrometer particles at three characteristic sites in the heavily polluted Polish region. Atmosphere 2015 vol. 6 iss. 1, s. 1-20.
 • Żeliński J., Mucha W., Kliś C.: Application of spectral analysis to assess the impact of car traffic on nitrogen dioxide concentration. ACEE Architecture Civil Engineering Environment, 2015 vol. 8 no. 1, s. 91-96.
 • Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Klejnowski K.: Selected organic compounds in fine particulate matter at the regional background, urban background and urban traffic points in Silesia (Poland). Int. J. Environ. Res. 2015 vol. 9 iss. 2, s. 575-584.
 • Rogula-Kopiec P., Pastuszka J., Rogula-Kozłowska W., Majewski G: Particulate matter in indor spaces: known facts and the knowledge gaps. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation No 47 (1), 2015, 43-54.
 • Kowalski M., Pastuszka J.S., Kowalska M.: The structure of bioaerosols in a urbanized area and the potential health risk in inhabitants od Silesia region, European Aerosol Conference (EAC 2015), 2015, Italy.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolu miejskim zlokalizowanym przy drodze o dużym natężeniu ruchu. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2015 t. 18 nr 1, s. 119-133.
 • Mainka A, Brągoszewska E, Kozielska B, Pastuszka J, Zajusz-Zubek E.: Indoor air quality in urban nursery schools in Gliwice, Poland: analysis of the case study. Atmospheric Pollution Research, 2015, vol. 6 iss. 6, s. 1098-1104.
 • Rogula-Kopiec P., Rogula-Kozłowska W., Kozielska B. Sówka I.: PAH concentrations inside a wood processing plant and the indoor effects of outdoor industrial emissions. Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 4, s. 1867-1873.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kaczmarek K.: PM 2.5 in Urban and Rural Nursery Schools in Upper Silesia, Poland: Trace Elements Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(7), 7990–8008. doi:10.3390/ijerph120707990
 • Mainka A, Zajusz-Zubek E.: Indoor Air Quality in Urban and Rural Preschools in Upper Silesia, Poland: Particulate Matter and Carbon Dioxide. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12(7), 7697–7711. doi:10.3390/ijerph120707697
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E.: Wybrane zanieczyszczenia powietrza w przedszkolach Górnego Śląska. In Aktualne zagadnienia w Inżynierii Środowiska; Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: Gliwice, 2015 s. 41–52.
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J.S.: Bacterial aerosols in an urban nursery school in Gliwice, Poland: a case study, Aerobiologia, 2015, doi:10.1007/s10453-015-9419-x.)
 • Zajusz-Zubek E., Kaczmarek K, Mainka A.: Trace Elements Speciation of Submicron Particulate Matter (PM1) Collected in the Surroundings of Power Plants. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, 12, 13085–13103. doi:10.3390/ijerph121013085
 • Zajusz-Zubek, E., Mainka, A., Korban, Z., Pastuszka, J. S.: Evaluation of highly mobile fraction of trace elements in PM10 collected in Upper Silesia (Poland): Preliminary results. Atmospheric Pollution Research, 2015, 6, 961–968.doi:10.1016/j.apr.2015.05.001
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Analiza występowania pierwiastków śladowych w formie mobilnej frakcji respirabilnej pyłu (PM2,5) pobranego w otoczeniu elektrowni węglowej. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2015, 18(2), 245–258. https://is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html
 • Nowińska K., Adamczyk Z., Melaniuk-Wolny E.: Accompanying elements in sphalerite in pyrometallurgical process of zinc and lead production. Mater. Manuf. Process. 2015 vol. 30 iss.12, s. 1457-1464.
 • Żak M., Melaniuk-Wolny E.: Narażenie pieszych i osób korzystających z prywatnych i publicznych środków komunikacji samochodowej na dwutlenek azotu. W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 53-64.
 • Kobza J., Pastuszka J., Gulis G.: Consideration on the health risk reduction related to attainment of the new particulate matter standards in Poland: A top-down policy risk assessment approach. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2015, vol. 29 iss. 1, s. 1-14.
 • Brągoszewska E., Kowalski M., Pastuszka J.: Narażenie ludzi na aerozol bakteryjny występujący w powietrzu atmosferycznym Gliwic w okresie wiosennym. W: II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP. Eskulap 2015, Lublin, 5-6 grudnia 2015 r. Abstrakty. Red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 187-188.