KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Projekty i Granty

  • „Zakup mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza” projekt dydaktyczny FOS/1/RIE2/2018/0. Kierownik projektu dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek. Termin realizacji: 2.01.2018 - 31.12.2018. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Politechnikę Śląską.
  • „Air Quality Experts – Innovative training and teaching program to transfer the existing knowledge on exposure to air pollutants into risk assessment and application of this knowledge in risk communications” (Acronim: AIR-EX) – Teacher Benefit (TB) Grant. Kierownik projektu: dr hab. Józef Pastuszka prof. nzw. w Pol. Śl. Projekt finansowany ze środków UE.
  • "Students Involved in Air Pollution Project (STUDinAIR)". Projekt KIC-E/8/RIE3/2012. Kierownik Projektu: dr inż. Anna Mainka. Termin realizacji: 13.06.2016 – 31.12.2016. Projekt finansowany ze środków UE.
  • "Children exposure to indoor air pollutants in nursery schools (CHEIN)”. Badanie wewnętrznych zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolach. Kierownik projektu: dr inż. Anna Mainka. Termin realizacji: 1.09.2013 – 31.03.2015. Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  • Projekt badawczo rozwojowy PBR 13/RIE-2/2009 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego aspiratora do bioaerozoli bakteryjnych i grzybowych”; 2009-2012. Kierownik projektu: dr hab. Józef S. Pastuszka, profesor Politechniki Śląskiej. Realizacja Projektu jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  • Projekt międzynarodowy w ramach inicjatywy Eureka pt. „Filtr z biosorbentem do spalin z pojazdów samochodowych”; 2011-2014. Koordynator na obszar Polski: dr hab. Józef S. Pastuszka, profesor Politechniki Śląskiej. Realizacja Projektu jest dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Projekt badawczy PBU 7/RIE2/2013 pt.„Ocena form występowania wybranych pierwiastków śladowych w pyle całkowitym (TSP), pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji respirabilnej(PM2,5) oraz opadzie pyłu pobranych w otoczeniu pracujących obiektów energetycznych i koksowni”; 2013-2016. Kierownik projektu: dr inż. Elwira Zajusz-Zubek. Realizacja Projektu jest dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki.
  • Assessment of health effects of smog episodes based on the analysis of case studies, and using the air monitoring in forecasting of the occurrence such episodes. Acronim SMOG–HEALTH-FOR (smog-health effects and forecast). Teacher Benefit Grant. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef S. Pastuszka. Termin realizacji 25.02.2019-31.12.2019.