KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2010

 • Pastuszka J.: Emission of airborne fibers from mechanically impacted non-asbestos fiber-containing materials. Preliminary results. Archives of Environmental Protection, 2010 vol. 36 no. 2, s. 3-12, bibliogr. 22 poz. Airclim-News 2010 nr 6, s. 2-3, bibliogr. 20 poz.
 • Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W., Zajusz-Zubek: Characterization of PM10 and PM2.5 and associated heavy metals at the crossroads and urban background site in Zabrze, Upper Silesia, Poland, during the smog episodes. Autorzy: Environmental Monitoring and Assessment, 168 (2010) 613-627.
 • Pastuszka J.: Zintegrowane narażenie populacji generalnej na aerozole oraz gazowe zanieczyszczenia powietrza. Nowe wyzwanie dla badaczy środowiska wewnętrznego. Airclim-News 2010 nr 6, s. 2-3, bibliogr. 20 poz.
 • Zajusz-Zubek E., Kaleta D., Malina A.: Występowanie metali ciężkich w pyle opadającym w otoczeniu elektrowni na terenie województwa śląskiego. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 55-62, bibliogr. 12 poz.
 • Klejnowski K., Kozielska B, Krasa A., Rogula-Kozłowska W.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1, PM2.5, PM10 and TSP in the Upper Silesian agglomeration, Poland. Archives of Environmental Protection 2010 vol. 36 no. 2, s. 65-72, bibliogr. 38 poz.
 • Wolany J., Kozielska B, Pastuszka J.: Problemy w ocenie jakości środowiska wewnętrznego na przykładzie mieszkańców narażonych na podwyższone stężenia lotnych związków organicznych w mieszkaniach, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2010 r. 44 nr 2, s. 62-72, bibliogr. 22 poz.
 • Wolany J., Kozielska B, Pastuszka J.: Problems with indoor air quality assessment including exposure to vocs and bioaerosols contamination. W: Problemy nedropol'zovaniâ. Meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh. Sbornik naučnyh trudov. Čast' 2. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Institut im. G. V. Plehanova, 2010, s. 102-104, bibliogr. 4 poz.
 • Bragoszewska E., Pastuszka J.: Bacterial and fungal concentration and deposition levels. Comparison of results obtained by air sampling deviceand deposition technique, Problemy nedropol'zovaniâ. Meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh. Sbornik naučnyh trudov. Čast' 2. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Institut im. G. V. Plehanova, 2010, s. 60-61, bibliogr. 3 poz.
 • Pastuszka J., Losa A.: Występowanie objawów syndromu chorego budynku wśród pracowników biurowych w wybranych miastach województwa śląskiego, Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 11-15, bibliogr. 16 poz.
 • Rozdział w monografii: Aerozole w pomieszczeniach. Autor: Pastuszka J.S. (w:) Ekologia wnętrz. Zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie (Redakcja: H. Zimny), Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk oraz Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, 2010, str.: 42-51.
 • Żak M.: Ocena wpływu oddania do użytkowania fragmentu autostrady A4 Kleszczów-Gliwice na poziomy stężeń dwutlenku azotu w powietrzu w Gliwicach. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. 2010 r. nr 3, str. 108-116.
 • Konieczyński J., Pasoń-Konieczyńska A.: Zastosowanie technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (ccs carbon capture and storage) w polskiej elektroenergetyce. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 159-170.
 • Płoszaj J., Talik E., Pastuszka J., Ujma Z., Załóg A.: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010
 • Pastuszka J., Konieczyński J., Talik E.: Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne pyłu emitowanego z instalacji ciepłowniczych i elektrownianych. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 263-277, bibliogr. 37 poz.
 • Brągoszewska E., Pastuszka J., Rogula-Kozłowska W.: Porównanie wyników stężeń i depozycji aerozolu bakteryjnego i grzybowego. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 23-32, bibliogr. 6 poz.
 • Wolany J., Kozielska B, Pastuszka J.: Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego przez LZO oraz bioaerozole: studium przypadku trudności w ocenie jakości powietrza. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 389-394, bibliogr. 12 poz.
 • Kowalska M., Zajusz-Zubek E.: Narażenie na ozon pracowników obsługujących kserokopiarki i drukarki. Medycyna Pracy, 2010; 61(5), s. 549-551.
 • Rozdział w monografii: Metodyka pomiarów, badań i analiz. Autorzy: Komosiński B., Mathews B., Talik E., Pastuszka J., Stec K., Kozielska B. (w:) Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji (Redakcja: J. Konieczyński), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010, str.: 75-86.
 • Rozdział w monografii: Wyniki pomiarów, analiz i badań oraz omówienie wyników. Autorzy: Komosiński B., Rachwał T., Pałamarczuk P., Mathews B., Talik E., Pastuszka J., Stec K., Biliński W., Konieczyński J. (w:) Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji (Redakcja: J. Konieczyński), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010, str.: 87-136.
 • Adamczyk Z., Melaniuk-Wolny E., Nowińska K.: The mineralogical and chemical study of feedstock mixtures and by-products from pyrometallurgical process of zinc and lead production, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 78 s.
 • Mucha W., Pastuszka J. The use of carbon filter in the portable cleaning device for filtration and sterilization of indoor air. ACEE Architecture Civil Engineering Environment 2010 vol. 3 no. 4, s. 109-114, bibliogr. 23 poz.
 • Wilkosz I., Smalcerz D.: Sulphur (IV) oxidation catalysed by manganese (II) ions under conditions representative for atmospheric waters, Ecological Chemistry and Engineering A., 2010, Vol. 17, No. 2-3, 323-327.