KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2012

 • Rogula-Kozłowska W., Kozielska B., Błaszczak B., Klejnowski K.: The Mass Distribution Of Particle -Bound PAH Among Aerosol Fractions: A Case-Study of an Urban Area in Poland, 2012, W: Organic pollutants ten years after the Stockholm Convention - environmental and analytical update. Eds: T. Puzyn, A. Mostrag-Szlichtyng. [B.m.] : InTech, 2012, pp 163-190.
 • Płoszaj J., Talik E., Piotrowska-Seget, Pastuszka J.S.: Physical and Chemical studies of bacterial bioaerosols wastewater treatment plant using scanning electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. Solid State Phenomena, 2012, vol. 186, pp 32-36.
 • Klejnowski K., Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W., Talik E., Krasa A.: Mass Size Distribution and Chemical Composition of the Surface Layer of Summer and Winter Airborne Particles in Zabrze, Poland. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012, 88, 255-259.
 • Konieczyński J., Zajusz-Zubek E., Jabłońska M.: The release of trace elements in the process of coal coking. The Scientific Word Journal, Volume 2012, 8 pages, doi: 10.1100/2012/294927.
 • Fabiańska M., Konieczyński J., Kozielska B.: Badania nad występowaniem biomarkerów (znaczników geochemicznych) w pyle pochodzącym ze spalania paliw kopalnych, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce pod red. J. Konieczyńskiego, Tom 1, s. 43-55, Zabrze 2012, ISBN: 978-83-60877-88-3,
 • Kania B., Klejnowski K., Rogula-Kozłowska W., Kozielska B.: Stężenia i równoważniki toksyczności mieszanin wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych związanych z pyłem drobnym i submikronowym w trzech punktach pomiarowych, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce pod red. J. Konieczyńskiego, Tom 2, s. 97-109, Zabrze 2012, ISBN: 978-83-60877-92-09
 • Rogula-Kozłowska W., Kozielska B., Błaszczak B., Klejnowski K.: Rozkład masy względem wielkości cząstek i pochodzenie WWA w punkcie tła miejskiego w Polsce, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce pod red. J. Konieczyńskiego, Tom 1, s.217-229, Zabrze 2012, ISBN: 978-83-60877-88-3
 • Konieczyński J., Zajusz-Zubek E., Jabłońska M.: Emisja pierwiastków śladowych z koksowni. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012.
 • Brągoszewska E., Pastuszka J., Wlazło A.: Aerozol bakteryjny w powietrzu atmosferycznym, Pierwsze Śląskie Seminarium Aerozolowe, pod redakcją Józefa S. Pastuszki i Janusza Janeczka, 2012 r., str. 11-14, ISBN 978-83-7335-999-4
 • Pastuszka J.: Możliwości i ograniczenia standardów jakości mikrobiologicznej powietrza, Pierwsze Śląskie Seminarium Aerozolowe, pod redakcją Józefa S. Pastuszki i Janusza Janeczka, 2012 r., str. 39-42, ISBN 978-83-7335-999-4
 • Płoszaj-Pyrek J., Talik E., Pastuszka J.S., Piotrowska-Seget Z.: Badanie aerozoli bakteryjnych z oczyszczalni ścieków za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z przystawką cryo i spektroskopu fotoelektronów (xps), Pierwsze Śląskie Seminarium Aerozolowe, pod redakcją Józefa S. Pastuszki i Janusza Janeczka, 2012 r., str. 43-47, ISBN 978-83-7335-999-4.
 • Pastuszka J., Iwasiewicz P., Brągoszewska E.: Measurements of the medium and low concentration levels of airborne bacteria and fungi by using the new bioaerosol sampler. W: The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research. ACEM' 12, Seoul, Korea, August 26-30, 2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 444-451, bibliogr. 8 poz