KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2013

 • Pastuszka J., Iwasiewicz P., Brągoszewska E.: Preliminary testing of a new bioaerosol sampler developed for the measurements of low and medium concentration levels of airborne bacteria and fungi, Environment Protection Engineering, 2013, Vol. 39, No. 1, DOI: 10.5277/EPE130110.
 • Kobza J., Pastuszka J., Geremek M., Gulis G., Witecki K.: Influence of a vertical deviation of a 10-storey apartment building in Katowice, Poland, on selected mental functions of its occupants. A preliminary study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013 vol. 20 no 1, s. 178-182, bibliogr. 35 poz.
 • Rogula-Kozłowska W., Kozielska B., Klejnowski K., S Szopa: The hazardous compounds in urban PM in the central part of Upper Silesia (Poland) in winter, Archives of Environmental Protection, 2013, 39 (1), pp.53-65,
 • Rogula-Kozłowska, W., Kozielska, B., Klejnowski, K.: Concentration, Origin and Health Hazard from Fine Particle-Bound PAH at Three Characteristic Sites in Southern Poland, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 91(3), pp. 349-355
 • Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J.S.: Traffic emission effects on ambient air pollution by PM2.5-related PAH in Upper Silesia, Poland, International Journal of Environment and Pollution, 2013, 53 (3/4), pp. 245-264
 • Kozielska B.: Concentration of benzene and its alkyl derivatives in Gliwice air, Archives of Waste Management and Environmental Protection, 2013, 15 (3), pp. 81-88
 • Adamczyk Z., Nowińska K., Melaniuk-Wolny E., Szewczenko J.: Variation of the content of accompanying elements in galena in pyrometallurgical process of zinc and lead production. Acta Montanistica Slovaca 2013 R. 18 nr 3, s. 158-163
 • Brągoszewska E., Kowal A., Pastuszka J.: Bacterial aerosol occuring in atmospheric air in Gliwice, Upper Silesia, Poland. -ACEE Architecture Civil Engineering Environment 2013 vol. 6 no. 4, s. 61-66, bibliogr. 11 poz.
 • Wilkosz I.: Wtórne nieorganiczne aerozole atmosferyczne. Kierunki badań. II Śląskie Seminarium Aerozolowe, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 7.06.2013, Sosnowiec.
 • Pastuszka J. S., Iwasiewicz P., Brągoszewska E.: Problematyka pomiarów niskich stężeń aerozoli bakteryjnych. II Śląskie Seminarium Aerozolowe, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 7.06.2013, Sosnowiec.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Jakość powietrza atmosferycznego w aspekcie różnych form występowania pierwiastków śladowych w pyle zawieszonym. II Śląskie Seminarium Aerozolowe, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 7.06.2013, Sosnowiec.