KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2016

 • Zajusz-Zubek E. Ocena form występowania pierwiastków śladowych w pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji respirabilnej (PM2.5) w otoczeniu pracujących elektrowni węglowych i koksowni w okresie letnim. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.
 • Rogula-Kozłowska W., Kozielska B., Rogula-Kopiec P. Road traffic effects in size-segregated ambient particle-bound PAHs. International Journal of Environmental Research, 2016, 10 (4), pp. 531-542.
 • Konieczyński J., Fabiańska M., Kozielska B., Komosiński B., Cieślik E., Konieczny T. Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem wielopierścieniowych węglowodorów aromoatycznych w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Prace i Studia, Zabrze, 2016, ISBN 978-83-60877-02-9
 • Pastuszka J.S. (Editor) Synergic Influence of Gaseous, Particulate, and Biological Pollutants on Human Health. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2016.
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J. Bacterial and Fungal Aerosols in Rural Nursery Schools in Southern Poland. Atmosphere, 2016, vol. 7 iss.11.
 • Pastuszka J.: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Praca zespołowa. Pod red. Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2016, s. 43-49.
 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J.: Bacterial aerosols in an urban nursery school in Gliwice, Poland: a case study. Aerobiologia, 2016, vol. 32 no 3, s. 469-480.
 • Pastuszka J., Pikoń K., Czop M.: Air pollutants and adverse health effects as the subject of the seminars using the new pedagogical approach - case teaching implementation example. Sustainability in engineering education. Proceedings of the PAEE/ALE'2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE), Guimaraes, Portugal, 06-08 July 2016. Eds. Rui M. Lima [et al.]. Guimaraes : PAEE - Project Approaches in Engineering Education Association, 2016, s. 691-695.
 • Fabiańska M., Kozielska B., Bielaczyc P., Woodburn J., Konieczyński J.: Geochemical markers and polycyclic aromatic hydrocarbons in solvent extracts from diesel engine particulate matter. Environ. Sci. Pollut. Res. 2016 vol. 23 iss. 7, s. 6999-7011.
 • Fabiańska M., Kozielska B., Konieczyński J., Kowalski A.: Sources of organic pollution in particulate matter and soil of Silesian Agglomeration (Poland): evidence from geochemical markers. Environ. Geochem. Health 2016 vol. 38 iss. 3, s. 821-842.
 • Sołek-Podwika K., Ciarkowska K., Kaleta D.: Assessment of the risk of pollution by sulfur compounds and heavy metals in soils located in the proximity of a disused for 20 years sulfur mine (SE Poland) J. Environ. Manage. 2016 vol. 180, s. 450-458.
 • Żeliński J, Kaleta D., Telenga-Kopyczyńska J.: Empirical estimation of virtual point source height over a bank of coke ovens. Environ. Model. Assess. 2016, s. 1-10.
 • Brągoszewska E., Pastuszka J.: Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Gliwic w okresie letnim i zimowym. W: Powietrze atmosferyczne. Jakość - zagrożenia - ochrona. Praca zbiorowa. Pod red. Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 62-73.
 • Kowalski M., Pastuszka J.: Wpływ promieniowania słonecznego na stężenie bioaerozolu bakteryjnego i grzybowego w powietrzu atmosferycznym. W: Powietrze atmosferyczne. Jakość - zagrożenia - ochrona. Praca zbiorowa. Pod red. Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 164-171.
 • Brągoszewska E., Kowalski M., Pastuszka J.: Narażenie ludzi na aerozol bakteryjny występujący w powietrzu atmosferycznym Gliwic w okresie wiosennym. W: Biomedyczny przegląd naukowy. T. 1. Red.: Mariola Janiszewska, Sylwia Bilska. Lublin : Wydaw. Naukowe TYGIEL, 2016, s. 305-314.
 • Kowalski M., Kowalska K., Kowalska M.: Health benefits related to the reduction of PM concentration in ambient air, Silesian Voivodeship, Poland, Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2016 vol. 29 iss. 2, s. 209-217.