KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2017

 • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J.S. 2017. Concentration and Size Distribution of Culturable Bacteria in Ambient Air during Spring and Winter in Gliwice: A Typical Urban Area. Atmosphere 2017,8, 239; doi:10.3390/atmos812023
 • Fabiańska M., Kozielska B., Konieczyński J.: Geochemical markers occurrence and distribution in fly ash from coal-fired boilers, 28th International Meeting on Organic Geochemistry 17-22 September 2017, Florence, Italy; http://imog2017.org/wp-content/uploads/2017/04/092.pdf
 • Żeliński J., Kaleta D., Telenga-Kopyczyńska J.: Empirical estimation of virtual point source height over a bank of coke ovens. Environ. Model. Assess. 2017 vol. 22 iss. 1, s. 17-26.
 • Kowalski M., Wolany J., Pastuszka J., Płaza G., Wlazło A., Ulfig K., Malina A: Characteristics of airborne bacteria and fungi in some Polish wastewater treatment plants. Int. J. Environ. Sci. Technol. 2017, s. 1-12.
 • Żak M., Melaniuk-Wolny E., Widziewicz K.: The exposure of pedestrians, drivers and road transport passengers to nitrogen dioxide. Atmos. Pollut. Res. 2017 in press, s. 1-10.
 • Kociszewska K., Rogula-Kopiec P., Majewski G., Rogula-Kozłowska W., Mucha W., Mathews B.: Badania nad występowaniem węgla w powietrzu wewnętrznym wybranych uczelni w Polsce. Prz. Nauk. Inż. Kształt. Środ. 2017 vol. 26 iss. 1 (75), s. 108-124.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kaczmarek K., 2017, PM10 composition in urban and rural nursery schools in Upper Silesia, Poland: A trace elements analysis, International Journal of Environment and Pollution, Vol. 61, No 2, p. 98-118.
 • Zajusz-Zubek E., T. Radko, A. Mainka, 2017, Fractionation of trace elements and human health risk of submicron particulate matter (PM1) collected in the surroundings of coking plants, Environ Monit Assess 189:389 DOI 10.1007/s10661-017-6117-x.
 • Fabiańska M., Kozielska B., Konieczyński J. 2017. Differences in the occurrence of PAHs and geochemical markers in the dust emitted from variances coal-fired boilers. Energy &Fuels, 31, pp. 2585-2595.
 • Kozielska B. 2017. Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils in the vicinity of traffic routes. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 19 (1), pp. 1-10.
 • Brągoszewska E., Rajtor M., Pastuszka J.S. 2017. Porównanie wyników stężeń oraz identyfikacji aerozolu bakteryjnego, otrzymanych przy użyciu dwóch różnych aspiratorów.[w]: IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Abstrakty. Red. Beata A. Nowak, Kamil Maciąg, Monika Olszówka. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017, s. 400-401.
 • Brągoszewska E., Biedroń I., Pastuszka J.S. 2017. Analiza mikrobiologicznej jakości powietrza wybranych pomieszczeń biurowych z wykorzystaniem mikropłytek GEN III systemu BIOLOG (Biolog, Harward, California, USA), IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP, Abstrakty. Red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017, s. 77-78.