KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2018

  • Brągoszewska E., Mainka A., Pastuszka J. Lizończyk K., Desta Y.G.: Assessment of Bacterial aerosols in preschool, Primary School and High School in Poland. Atmosphere 2018 vol. 9 iss. 3, s. 1-15.
  • Brągoszewska E., Pastuszka J.: Influence of meteorogical factors on the level and characteristics of culturable bacteria in the air in Gliwice, Upper Silesia (Poland). Aerobiologia 2018 vol. 34 iss. 2, s. 241-255.
  • Brągoszewska E., Biedroń I., Kozielska B., Pastuszka J.: Microbiological indoor air quality in an office building in Gliwice, Poland: analysis of the case study. Air Quality Atmosphere & Health 2018 in press, s. 1-12.
  • Nadudvari A., Fabiańska M, Marynowski L., Kozielska B., Konieczyński J., Smołka-Danielowska D, Ćmiel S.: Distribution of coal and coal combustion related organic pollutants in the environment of the Upper Silesian Industrial Region. Sci. Total Environ. 2018 vol. 628/629, s. 1462-1488.
  • Zajusz-Zubek E., Mainka A., Kaczmarek K.: Determination of water-soluble elements in PM2.5, PM10, and PM2.5-10 collected in the surroundings of power plants. W: Air protection in theory and practice. Xth Scientific Conference, Zakopane, Poland, October 18-21, 2017 [online]. Eds.: Marianna Czaplicka, Oskar Czechowski, Janina Fudała, Magdalena Jabłońska-Czapla, Joanna Kyzioł-Komosińska, Grzegorz Majewski, Katarzyna Juda-Rezler, Wioletta Rogula-Kozłowska, Izabela Sówka. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-8.
  • Rogula-Kopiec P., Pastuszka J, Mathews B, K. Widziewicz K.: Factors determining the concentration and chemical composition of particulate matter in the air of selected service facilities. W: Air protection in theory and practice. Xth Scientific Conference, Zakopane, Poland, October 18-21, 2017 [online]. Eds.: Marianna Czaplicka, Oskar Czechowski, Janina Fudała, Magdalena Jabłońska-Czapla, Joanna Kyzioł-Komosińska, Grzegorz Majewski, Katarzyna Juda-Rezler, Wioletta Rogula-Kozłowska, Izabela Sówka. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1-12.
  • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Investigation of air pollutants in rural nursery school - a case study. W: Air protection in theory and practice. Xth Scientific Conference, Zakopane, Poland, October 18-21, 2017 [online]. Eds.: Marianna Czaplicka, Oskar Czechowski, Janina Fudała, Magdalena Jabłońska-Czapla, Joanna Kyzioł-Komosińska, Grzegorz Majewski, Katarzyna Juda-Rezler, Wioletta Rogula-Kozłowska, Izabela Sówka. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1-8.
  • Kobza J., Pastuszka J., Brągoszewska E.: Do exposures to aerosols pose a risk to dental professionals? Occupational medicine 2018. doi.org/10.1093/occmed/kqy095
  • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Pył zawieszony a popioły lotne z elektrowni opalanych węglem kamiennym. W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery. Praca zbiorowa pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 222-229.
  • Pastuszka J.S., Cembrzyńska J., Orłowski C., Mucha W.: Analiza możliwości monitorowania stężeń pyłu respirabilnego przy pomocy czujników optycznych. W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery. Praca zbiorowa pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 174-181.