KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2019

 • 1. Zajusz-Zubek E.: Zanieczyszczenia powietrza w Polsce: stan, przyczyny, skutki, koncepcja niezbędnych badań. W: Zanieczyszczenia powietrza w Polsce: stan, przyczyny, skutki. Raport. Red.: Lucjan Pawłowski. Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska. Polska Akademia Nauk, 2019, s. 24-30. ISBN 978-83-63714-50-5.
 • 2. Rogula-Kopiec P., Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J. S., Mathews B.: Air pollution of beauty salons by cosmetics from the analysis of suspensed particulate matter. Environmental Chemistry Letters. 2019 vol. 17 iss. 1, s. 551-558.
 • 3. Mucha W., Żeliński J.: The impact of construction works conducted on the route dts on a local air quality evaluated with the use of NO2 measurements. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 1, s. 145-153.
 • 4. Kowalska M., Mainka A., Mucha W.: Przydatność optycznego miernika do oceny narażenia ludzi na drobny pył zawarty w powietrzu pomieszczeń. Medycyna Pracy 2019, vol. 70, nr 2, s. 1-8.
 • 5. Fabiańska M., Kozielska B., Konieczyński J., Bielaczyc P.: Occurrence of organic phosphates in particulate matter of the vehicle exhausts and outdoor environment - a case study Environmental Pollution 2019 vol. 244, s. 351-360.
 • 6. Bistuła D., Nowak Sz., Sylwa M., Piec L., Poranek N., Górniak A., Czop M., Kozielska B.: Badanie właściwości fizykochemicznych pyłów z procesu oczyszczania spalin w ITPOK. W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018. Gospodarka obiegu zamkniętego. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia, Magdaleny Bogackiej i Moniki Czop. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019, s. 79-90. ISBN 978-83-950087-2-6.
 • 7. Czop M., Kozielska B., Gromysz K., Łaźniewska-Piekarczyk B., Bistuła D., Górniak A., Nowak Sz., Piec L., Poranek N., Sylwa M.: Optymalizacja procesu immobilizacji zanieczyszczeń w pyłach z oczyszczania gazów odlotowych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) - studium przypadku. PM News 2019 wyd. 19, s. 38.
 • 8. Mainka A., Zajusz-Zubek E.: Analiza PM1 w powietrzu wewnętrznym i zewnętrznym - wybrane przykłady. W: Ochrona środowiska - rozwiązania i perspektywy. Ogólnopolska konferencja naukowa. Pod red. Barbary Wrzyszcz i Aleksandry Surmy. 2019, s. 17.
 • 9. Zajusz-Zubek E., Filipek J., Mainka A.: Wpływ źródeł spalających paliwa stałe na zanieczyszczenie środowiska pyłem PM10 na przykładzie miasta Tarnowskie Góry. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2018, 22(1), s. 15-26.
 • 10. Mainka A., Zajusz-Zubek E.: PM1 in ambient and indoor air-urban and rural areas in the Upper Silesian region, Poland. Atmosphere 2019, vol. 10 iss. 11, art. no. 662, s. 1-16.
 • 11. Mainka A., Zajusz-Zubek E.: Keeping doors closed as one reason for fatigue in teenagers - a case study. Appl. Sci. 2019 vol. 9 iss. 17, art. no. 3533 s. 1-12.
 • 12. Pastuszka J., Mucha W., Wlazło A., Lis D., Marchwińska-Wyrwał E., Mainka A.: The study of the sterilization of the indoor air in hospital/clinic rooms by using the electron wind generator. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, vol. 16, iss. 24, art. no. 4935, s. 1-11. doi:10.3390/ijerph16244935.
 • 13. Kozielska B., Brągoszewska E., Kaleta D.: Investigation of indoor air quality in offices and residential homes in an urban area of Poland. Air Quality, Atmosphere and Health 2019, s. 1-11. doi:10.1007/s11869-019-00777-7.
 • 14. Mainka A., Zajusz-Zubek E.: PM1 in ambient and indoor air-urban and rural areas in the Upper Silesian region, Poland. Atmosphere 2019, vol. 10 iss. 11, art. no. 662, s. 1-16.
 • 15. Pastuszka J. S., Mucha W., Wlazło A., Lis D., Marchwińska-Wyrwał E.: The study of the sterilization and cleaning of the indoor air in hospital/clinic rooms by using the electron wind generator. W: Aerosol science and technology. RICTA19. 7th Iberian meeting, 9th to 11th July 2019, Lisbon, Portugal. Book of abstracts. Eds. Carolina Correia, Ines Cunha Lopes, Isabel Dionisio, Joana Coutinho, Joana Lage, Marta Almeida, Nuno Canha, Rosa Marques, Tiago Faria and Vania Martins. Lisbon : Instituto Superior Tecnico. University of Lisbon, 2019, s. 97.
 • 16. Pastuszka J.S., Napora K., Brągoszewska E.: Wstępne badania charakterystyki fizyczno-biologicznej bakterii obecnych w powietrzu wydychanym przez zdrowych ludzi. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 październik 2019 r. Książka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, str. 65-66.
 • 17. Żak M.: Wpływ zmiany organizacji ruchu kołowego w Gliwicach po oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 październik 2019 r. Książka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, str. 78-79.
 • 18. Żak M.: Uboczne produkty dezynfekcji wody w atmosferze wewnętrznej obiektów basenowych. W: Instalacje basenowe. XII Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, 27-29 listopada 2019 r. Gliwice : Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2019, s. 46-52.
 • 19. Kozielska B.: Aktualne problemy ochrony powietrza. W: 80 lat działalności Katowickiego Oddziału PZITS 1938-2018. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki. Katowice : Katowicki Oddział PZITS, 2019, s. 1-19.
 • 20. Zajusz-Zubek E., Mainka A., Kaczmarek K.: Dendrograms, heat maps and principal component analysis - the practical use of statistical methods for source apportionment of trace elements in PM10. J. Environ. Sci. Health, A Toxic/Hazard. Subst. Environ. Eng. 2019 in press, s. 1-8.
 • 21. Podwika M., Solek-Podwika K., Kaleta D., Ciarkowska K.: The effect of land-use change on urban grassland soil quality (southern Poland). J. Soil Sci. Plant Nutr. 2019 in press, s. 1-11.
 • 22. Orłowski C., Cofta P., Wąsik M., Welfler P., Pastuszka J. S.: The use of group decision-making to improve the monitoring of air quality. W: Transactions on computational collective intelligence XXXIV. Eds. Ngoc Thanh Nguyen, Ryszard Kowalczyk, Jacek Mercik, Anna Motylska-Kuźma. Cham : Springer, 2019, s. 127-145.