Logo Strona główna   Ustawienia witryny    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Ikona
Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
Sklad sekcji
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
Dopis
 
 
Akcje
  Prześlij mi alert
  Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego
  Modyfikuj ustawienia i kolumny
 
 
Nowy Nowy element
|
Filtruj Filtruj
|
Edytuj w arkuszu danych Edytuj w arkuszu danych
 
Imię i Nazwisko
Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
Dr inż. Bartłomiej Błachowski
Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
Dr hab. inż. Dariusz Bojczuk
Prof. dr hab.inż. Adam Borkowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz
Dr hab. inż. Ryszard Buczkowski
Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems
Dr hab. inż. Piotr Fedeliński
Prof. dr hab. inż. Antoni Gajewski
Dr hab. inż. Artur Ganczarski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
Dr hab. inż. Adam Glema
Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
Prof. dr hab. inż. Stefan Jendo
Dr hab. inż. Ryszard Korycki
Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
Prof. dr hab.inż. Adam Kowalewski
Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
Prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki
Dr inż. Wacław Kuś
Dr inż. Tomasz Lekszycki
Dr hab. Lucyna Leniowska
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki
Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Prof. dr hab. inż. Stanisław Migórski
Dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab.inż. Bohdan Mochnacki
Prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Dr hab. Andrzej Myśliński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
Dr hab. inż. Michał Nowak
Prof. dr hab.inż. Wiesław Ostachowicz
Prof. dr hab. inż. Marian Ostwald
Prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka
Dr hab. inż. Piotr M. Przybyłowicz
Prof. dr hab. inż. Robert Schaefer
Dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz
Dr hab. inż. Jerzy Skrzypczyk
Dr hab. inż. Lesław Socha
Prof. dr hab. inż. Jan Sokołowski
Prof. Dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski
Dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder
Prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Prof. dr hab. inz. Tadeusz Uhl
Dr hab. inż. Bogdan Wilczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Zieliński
Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
Prof. dr hab. inż. Antoni Żochowski