Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami Unii Europejskiej"


Strona główna

O studiach

Wykładowcy

Harmonogram

Archiwum

Wyszukiwanie

Informacje kontaktowe

 

 

Cel studiów

    Studia podyplomowe zapewniają aktualną wiedzę w obszarze realizacji projektów europejskich. Program studiów został opracowany przez specjalistów od projektów miękkich  z Wydziału Organizacji i Zarządzania, specjalistów od projektów twardych z Wydziału Górnictwa i Geologii oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Podczas studiów uczestnik zostaje przeprowadzony przez wszystkie etapy Projektu Europejskiego od tworzenia po przez realizację aż do rozliczenia projektu. Uczestnikowi zostaje przekazana wiedza zarówno od strony Beneficjenta oraz od strony Instytucji Pośredniczącej.

Kadra nauczająca

    Wysoki poziom naukowy studiów jest gwarantowany udziałem wykwalifikowanej kadry nauczającej. Oprócz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej z wydziałów Górnictwa i Geologii oraz Organizacji i Zarządzania w szkoleniu biorą udział specjaliści EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Uczestnicy studiów

Studia przeznaczone są dla:

  • pracowników zajmujących się projektami europejskimi
  • pracowników urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów gmin
  • nauczycieli i wykładowców
  • przedstawicieli firm, fundacji i stowarzyszeń
  • innych osób zainteresowanych tworzeniem i realizacją projektów europejskich

Ramowy program studiów

Wprowadzenie do nowej polityki spójności 2007 – 2013 (4 godziny)
Krajowa polityka regionalna 2007 – 2013 (4 godziny)
Identyfikacja źródeł finansowania projektów w nowym okresie programowym 2007 – 2013  (4 godziny)
Wprowadzenie do planowania, przygotowania i realizacji projektów (12 godzin)
Podstawy zarządzania projektami (16 godzin)
Planowanie projektów miękkich (8 godzin)
Planowanie projektów twardych (8 godzin)
Tworzenie budżetu dla projektów miękkich (4 godziny)
Tworzenie budżetu dla projektów twardych (4 godziny)
Studium wykonalności projektu (20 godzin)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (8 godzin)
Biznes plan (16 godzin)
Metodologia przygotowania wniosku aplikacyjnego 4 godziny)
 

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami (10 godzin)
Przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego (8 godzin)
Wprowadzenie do zarządzania realizacją projektu (4 godziny)
Sprawozdawczość i monitoring projektów miękkich (8 godzin)
Sprawozdawczość i monitoring projektów twardych  (8 godzin)
Rozliczanie projektów miękkich (4 godziny)
Rozliczanie projektów twardych (4 godzin)
Prawo zamówień publicznych  (8 godzin)
Public relations (4 godziny)
Zasady promocji projektów współfinansowanych z funduszy UE (4 godziny)
Partnerstwo publiczno – prywatne w realizacji projektów  (8 godzin)
Negocjacje (8 godzin)
Seminarium dyplomowe (10 godzin)

Organizacja studiów

  •     Studia są dwusemestralne
  •     Zajęcia odbywają się na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach

Wymagania

  • dyplom (lub kopia) ukończenia studiów wyższych
  • wypełniona karta zgłoszenia
  • odpłatność za studia wynosi 1850 zł na semestr

    Po zaliczeniu przedmiotów i wykonaniu pracy końcowej uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Śląskiej sygnowane przez Rektora i Dziekana, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów.


Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami Unii Europejskiej".
Ostatnia aktualizacja: 06 marca 2009.