Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami Unii Europejskiej"


Strona główna

O studiach

Wykładowcy

Harmonogram

Archiwum

Wyszukiwanie

Informacje kontaktowe

 

 

Ta strona zawiera informacje kontaktowe o wykładowcach. Stąd możesz wysyłać pocztę e-mail lub odwiedzać ich osobiste strony domowe.

Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

  • dr hab. inż. Stanisław Kowalik prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

  • dr hab. inż. Henryk Przybyła prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

  • doc.  dr inż. Anna Kijewska

  • dr inż. Henryk Chroszcz

  • dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik

  • dr inż. Małgorzata Wyganowska

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

  • dr inż. Mariusz Kruczek

  • dr inż. Arkadiusz Szmal

  • dr inż. Seweryn Tchórzewski

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  • mgr inż. Leszek Kowalik


Stanisław Kowalik

 
 

Wydział Górnictwa i Geologii

Akademicka 2 p. 677

stanislaw.kowalik@polsl.pl

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (matematyka) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Automatyki i Informatyki – kierunek: informatyka). Doktor nauk technicznych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie górnictwa – organizacji i zarządzania w górnictwie nadała mu Rada Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki w zakresie „Automatyki i Telemechaniki Przemysłowej” oraz studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w zakresie specjalizacji „Systemy Mikrokomputerowe”. Posiada też ukończone Studium Pedagogiczne na Politechnice Śląskiej oraz Studia doktoranckie na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Śląskiej. Ukończył też wiele kursów z zakresu informatyki oraz Zarządzania Finansowego w programie sponsorowanym przez EWG w ramach projektu TEMPUS. Na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej jest audytorem jakości nauczania.

Powrót do początku

 

Henryk Przybyła

 
Wydział Górnictwa i Geologii

Akademicka 2, pokój 673

przybylah@polsl.pl

Absolwent Wydziału Górniczego, stopień doktora nauk technicznych w zakresie organizacji i ekonomiki górnictwa uzyskał na Wydziale Górniczym w roku 1973, stopień doktora habilitowanego w roku 1989, tytuł naukowy docenta w 1990 roku, a w roku1992 profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej. Jest autorem bądź współautorem 9 monografii i skryptów, 120 artykułów w czasopismach naukowych, autorem bądź współautorem 80 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem bądź współautorem 50 prac naukowo-badawczych wykonanych na potrzeby przemysłu węgla kamiennego. Wypromował 4 doktorów, ponad 200 inżynierów i magistrów inżynierów górników. Obszar zainteresowań naukowych to: zarządzanie, organizacja i ekonomika, metody matematyczne w organizacji produkcji górniczej, cybernetyka ekonomiczna.

Powrót do początku

 

Henryk Chroszcz
 
 
Wydział Górnictwa i Geologii

Akademicka 2 p. 680

Rg-3@polsl.pl

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie (obecnie Uniwersytet Techniczny) w 1986 roku. Od 1978 r. zatrudniony na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śl., obecnie na stanowisku adiunkta, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania i restrukturyzacji kopalń, ekonomiki, zarządzania i organizacji produkcji. Staże naukowe w Czechach, Hiszpanii i na Ukrainie. Autor ponad 90-ciu publikacji naukowych i współautor ponad 60-ciu prac naukowo-badawczych. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, specjalista NOT, tłumacz tekstów technicznych i specjalistycznych z języków czeskiego i słowackiego. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną łączył pracę w przemyśle, m.in. w KWK „Zabrze-Bielszowice”, Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. (v-ce prezes Zarządu), Śląskim Węglu i Koksie sp. z o.o. (prezes Zarządu). Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Rybnickiej (wiceprzewodniczący) i Bytomskiej Spółki Węglowej. Generalny Dyrektor Górniczy I-go stopnia.

Anna Kijewska

 
 

Wydział Górnictwa i Geologii

Akademicka 2, p. 665

anna.kijewska@polsl.pl

Wydział Górnictwa i Geologii Akademicka 2, p. 665 anna.kijewska@polsl.pl Absolwentka Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej (Systemy Kompleksowego Sterowania). Stopień doktora nauk technicznych w zakresie organizacji i zarządzania w górnictwie uzyskała na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Ukończyła “International School of Business” organizowaną przez Central Connecticut State University, New Britain, USA i Politechnikę Wrocławską, “Program For Entrepreneurship Education in Central Europe” sponsorowany przez Babson College, USA i Central Connecticut State University New Britain, USA oraz szereg szkoleń w ramach programu TEMPUS. Specjalizuje się w systemach informatycznych, zastosowaniach informatyki w zarządzaniu oraz zarządzaniu finansami, w tym ocenie efektywności inwestycji. Jest docentem w Politechnice Śląskiej.
Powrót do początku

 

Małgorzata Wyganowska

 
Wydział Górnictwa i Geologii

Absolwentka Wydziału Górnictwa i Geologii w specjalności: Organizacja i Ekonomika w Górnictwie Doktor nauk technicznych. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Górnictwa i Geologii. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Wykładowca na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych przedmiotów takich jak: techniki negocjacji czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz technik negocjacji w przedsiębiorstwach. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorka licznych Badań Katedralnych z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Ukończone Studium Pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki na Politechnice Śląskiej.

Powrót do początku

 

Mariusz Kruczek
 
 

Wydział Organizacji i Zarządzania

Absolwent Politechniki Śląskiej (zarządzanie i marketing) oraz Akademii im. Jana Długosza (filologia germańska). Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2007 r. Od 2002 r. związany z Politechniką Śląską początkowo jako doktorant, obecnie adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Prowadzi zajęcia związane z logistyką i zarządzaniem produkcją oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania wiedzą, dodatkowo prowadzi zajęcia dotyczące zamówień publicznych. Od 2002 r. pracownik służb finansowych w jednostce budżetowej w Katowicach. W ramach prac prowadzonych w Katedrze zajmuje się identyfikacją źródeł finansowania projektów z funduszy UE. Uczestnik szkoleń z zakresu funduszy europejskich, szkoleń z zakresu gospodarki finansowej w sektorze publicznym.

Powrót do początku


Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami Unii Europejskiej".
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2009.