STRATEGIE

w podejmowaniu decyzji
w sytuacjach konfliktu i współpracy

Ustroń, 19-20.06.2017r.

Aktualności

Zapraszamy na konferencję Strategie 2018 w dniach 24-25 września 2018. Szczegóły znajdują się na www.woiz.polsl.pl/strategie.

Informujemy, że zalecany format posterów to rozmiar B2, orientacja pionowa.

Informujemy, że ze względu na liczne prośby termin zgłoszenia na konferencję został przedłużony o tydzień, do 22 maja 2017 roku.

 

O konferencji

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy to coroczne forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zagadnieniami podejmowania decyzji oraz kształtowania strategii w organizacjach. Motywem przewodnim tegorocznej, XIII edycji konferencji, są "Współczesne trendy w zarządzaniu i w technologiach informacyjnych".


Organizator
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Informatyki
Zakład Informatyki i Ekonometrii
Współorganizatorzy
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Informatyki i Zarządzania
Katedra Informatyki
Pracownia Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Katedra Inżynierii Zarządzania OperacyjnegoPatronat merytoryczny

 

Zakres tematyczny konferencji

 • zarządzanie rozwojem nowych produktów i innowacjami, zarządzanie projektami,
 • wspomaganie decyzji w naukach o zarządzaniu i w ekonomii,
 • technologie informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii,
 • modele i metody ilościowe wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii.

 

Komitet naukowy

dr hab. Grzegorz Bełz, UE we Wrocławiu
dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, WSFiZ w Warszawie
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Cabała, UE w Krakowie
prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu
prof. dr hab. Janusz Czekaj, UE w Krakowie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, SGGW w Warszawie
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jan Kałuski, WSB w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska
dr hab. Janusz Lichtarski, UE we Wrocławiu
dr hab. inż. Janusz Martan, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Anna Michna, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jerzy Mika, UE w Katowicach
dr hab. Rafał Mrówka, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Magdalena Pichlak, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zygmunt Przybycin, UE w Katowicach
dr hab. Anna Rakowska, UMCS w Lublinie
prof. dr hab. inż. Anatolyi Sachenko, Politechnika Śląska
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, UE w Poznaniu
dr hab. inż. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, WSOWL im. gen. T. Kościuszki
dr hab. inż. Adam R. Szromek, Politechnika Śląska
dr hab. Danuta Szwajca, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Michał Trocki, SGH w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, UE w Katowicach
prof. dr hab. inż. Marian Turek, Politechnika Śląska
dr hab. Piotr Wachowiak, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Marek Wirkus, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Wyrozębski, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka
dr hab. Maciej Zastempowski, UMK w Toruniu

 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Seweryn Spałek - przewodniczący
dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak - finanse
dr inż. Marcin Wyskwarski - sprawy organizacyjne
dr inż. Iwona Zdonek - sekretarz (proces wydawniczy)
dr Dorota Gawrońska - publikacja przedkonferencyjna
dr Anna Męczyńska - publikacja pokonferencyjna
dr inż. Michał Bartnicki - publikacja pokonferencyjna
dr inż. Maciej Wolny - promocja
dr inż. Tomasz Owczarek - wsparcie ICT
dr inż. Jolanta Bijańska
dr inż. Jacek Gruber
dr inż. Maciej Huk
dr Anna Starosta
dr inż. Grzegorz Zieliński
mgr Paulina Major
mgr inż. Mateusz Naramski
mgr inż. Krzysztof Herman
mgr inż. Mateusz Trzeciak

 

Miejsce konferencji

Hotel Diament
43-450 USTROŃ, ul. Zdrojowa 3


Wyświetl większą mapę

Informacja dla osób dojeżdżających pociągiem:

Należy wysiąść na stacji Ustroń Zdrój (Uzdrowisko). Do hotelu  ze stacji PKP najwygodniej dotrzeć taksówką. Przystanek taksówek znajduje się tuż obok dworca PKP (orientacyjny koszt dojazdu taksówką to 10 zł). Osoby chcące skorzystać z autobusu dojeżdżającego do hotelu powinny dojść do przystanku w Centrum Ustronia (mniej więcej kilometr od stacji PKP).

Dla wszystkich uczestników konferencji dostępna jest bezpłatna strefa basenowa obejmująca:

 • basen z przeciwprądem o wymiarach 10m x 8m i głębokości 1,66m, nadzorowany przez ratownika WOPR,
 • wodospad basenowy,
 • jacuzzi,
 • saunę suchą,
 • pokój solaryczny „Słoneczna Łączka”

W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajdują się m.in.:

 • Leśny Park Niespodzianek (258m),
 • Pijalnia Wód w Ustroniu (320m),
 • Staw Kajakowy (776m)

 

Terminy i opłaty

Ważne daty
Informujemy, że zakończyliśmy już przyjmowanie artykułów do zeszytu przedkonferencyjnego.
15.05.2017
22.05.2017
Termin zgłoszenia na konferencję
09.06.2017 Termin nadsyłania artykułów do zeszytu pokonferencyjnego
09.06.2017 Termin płatności
19-20.06.2017 Konferencja

Opłaty
Publikacja artykułu, bez udziału w konferencji - 700zł
Udział w konferencji z artykułem - 1300zł
Udział w konferencji bez artykułu - 750zł
Dopłata do pokoju 1 os. - 150zł

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

 • koszty publikacji artykułu,
 • materiały konferencyjne,
 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 6010 5012 3010 0000 0202 1130 56 z dopiskiem STRATEGIE 2017

Przy wpłacie należy podać nazwę jednostki wpłacającej oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Publikacja

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

 

Zgłoszenie

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić formularz on-line znajdujący się tutaj. Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu dwóch tygodni otrzymają Państwo informację, czy referat (na podstawie przesłanego streszczenia) został wstępnie zaakceptowany.Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Artykuł należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze strony czasopisma. Pełny tekst artykułu należy przesłać na adres strategie@polsl.pl.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.