STRATEGIE

w podejmowaniu decyzji
w sytuacjach konfliktu i współpracy

17-18 czerwca 2019

Aktualności

 

 Uprzejmie informujemy, że na witrynie internetowej czasopisma Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie zostały zamieszczone artykuły z I części zeszytu konferencyjnego konferencji Strategie 2018:
zeszyt (część I) - ZN 127

Zgodnie z nową strategią Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie na rok 2019, zmieniony został język publikowania artykułów. Artykuły zgłoszone w ramach Konferencji Strategie 2019 wydawane będą w języku angielskim w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie.
W związku w powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów wyłącznie w języku angielskim. 

Dla osób zainteresowanych publikacją w języku polskim planowane jest wydanie monografii w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej (publikacja musi zawierać od 20 000 do 25 000 znaków).

 

O konferencji

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy to coroczne forum wymiany poglądów
i doświadczeń związanych z zagadnieniami podejmowania decyzji oraz kształtowania strategii w organizacjach.
Motywem przewodnim tegorocznej, XV edycji konferencji, jest "Wyzwania współczesnej organizacji".


Organizator
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Informatyki
Zakład Informatyki i Ekonometrii

 

Komitet naukowy

dr hab. Grzegorz Bełz, UE we Wrocławiu
dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, WSFiZ w Warszawie
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Cabała, UE w Krakowie
prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu
prof. dr hab. Janusz Czekaj, UE w Krakowie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, SGGW w Warszawie
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jan Kałuski, WSB w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska
dr hab. Janusz Lichtarski, UE we Wrocławiu
dr hab. inż. Janusz Martan, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Aneta Michalak, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Anna Michna, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jerzy Mika, UE w Katowicach
dr hab. Rafał Mrówka, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Magdalena Pichlak, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zygmunt Przybycin, UE w Katowicach
dr hab. Anna Rakowska, UMCS w Lublinie
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, UE w Poznaniu
dr hab. inż. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, WSOWL im. gen. T. Kościuszki
dr hab. inż. Adam R. Szromek, Politechnika Śląska
dr hab. Danuta Szwajca, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Michał Trocki, SGH w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, UE w Katowicach
prof. dr hab. inż. Marian Turek, Politechnika Śląska
dr hab. Piotr Wachowiak, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Marek Wirkus, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Wyrozębski, SGH w Warszawie
dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka
dr hab. Maciej Zastempowski, UMK w Toruniu

 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Seweryn Spałek - przewodniczący
dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak - finanse, publikacja przedkonferencyjna
dr Dorota Gawrońska - publikacja przedkonferencyjna
dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk - publikacja pokonferencyjna
dr inż. Marcin Wyskwarski - sprawy organizacyjne
dr inż. Tomasz Owczarek - wsparcie ICT
dr inż. Mateusz Trzeciak - wsparcie ICT
dr inż. Maciej Wolny - promocja
dr inż. Iwona Zdonek
dr inż. Michał Bartnicki
dr inż. Mateusz Naramski
mgr Paulina Major
mgr inż. Krzysztof Herman

 

Terminy i opłaty

Ważne daty
31.01.2019 Pierwszy termin zgłoszenia na konferencje
31.01.2019
08.02.2019
Termin nadsyłania artykułów do zeszytu przedkonferencyjnego
31.01.2019 Pierwszy termin płatności (uprawniający do publikacji w zeszycie przedkonferencyjnym)
17-18.06.2019 Konferencja

Opłaty do 31.01.2019
Udział w konferencji z artykułem - 1200zł
Udział w konferencji bez artykułu - 800zł
Publikacja artykułu, bez udziału w konferencji - 750zł
Dopłata do pokoju 1 os. - 150zł

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

  • koszty publikacji artykułu,
  • materiały konferencyjne,
  • nocleg,
  • wyżywienie,
  • udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 6010 5012 3010 0000 0202 1130 56 z dopiskiem STRATEGIE 2019

Przy wpłacie należy podać nazwę jednostki wpłacającej oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Publikacja

Artykuły w j. angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (istnieje możliwość, że zeszyty po zmianach na listach czasopism punktowanych MNiSW otrzymają 20 pkt., ISSN 1641-3466).

 

Zgłoszenie

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić formularz on-line znajdujący się tutaj. Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu dwóch tygodni otrzymają Państwo informację, czy referat (na podstawie przesłanego streszczenia) został wstępnie zaakceptowany.
Dokonując zgłoszenia akceptują Państwo regulamin konferencji

Artykuł w j. angielskim należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze strony czasopisma. Pełny tekst artykułu należy przesłać na adres strategie@polsl.pl.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.