POLITECHNIKA ŚLĄSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

KATOWICE 40-019, ul. KRASIŃSKIEGO 8

 

LABORATORIUM MECHANIKI

 MATERIAŁÓW

 

 

Działalność naukowa Laboratorium Mechaniki Materiałów obejmuje zagadnienia mechaniki pękania i zmęczenia cieplno-mechanicznego materiałów konstrukcyjnych, problematykę prognozowania trwałości urządzeń poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym jak również zagadnienia mechaniki biomateriałów i bioukładów.

 
 
HISTORIA DZIAŁ. NAUK. DZIAŁ. DYDAKT.
 
 

WYKONUJE  PRACE  Z  ZAKRESU :

·         oceny stanu technicznego oraz trwałości obiektów po wieloletniej eksploatacji w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych,

·         modelowanie stanów mechanicznych oraz ocena wytężenia elementów urządzeń energetycznych,

·         opracowanie charakterystyk trwałości zmęczeniowej,

·         mechaniki pękania.

 
 

WYPOSAŻENIE :

·         urządzenia do badań podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w temperaturze pokojowej i podwyższonej,

·         MTS – Material Test System wyposażony w układy hydrauliki siłowej z komputerowym systemem programowania przebiegu testów mechanicznych oraz indukcyjnymi układami nagrzewania, zapewniający możliwość realizacji prób przy sterowaniu odkształceniem, przemieszczeniem, siłą lub temperaturą,

·         aparatura do prób zmęczenia cieplno-mechanicznego.

 

 
 

APLIKACJA I REFERENCJE :

Opracowano procedury oceny wytrzymałościowej oraz trwałości następujących obiektów po eksploatacji:

·         rurociągi pary świeżej, wtórnie przegrzanej i do wtórnego przegrzewu,

·         rurociągi chemiczne,

·         walczaki,

·         komory przegrzewaczy.

 

 
 

Wykonano badania obiektów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym między innymi dla Elektrowni Bełchatów, RAFAKO SA, firmy ALSTOM Power Sp. z o.o oraz Zakładów Azotowych w Puławach.

 
        HOME