Cele

CELE PROJEKTU

  Głównym celem projektu jest wspólne przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi pogranicza polsko-czeskiego poprzez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania terenami poprzemysłowymi w Polsce i Czechach.

  Rozpowszechnione dobre praktyki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w rewitalizacji terenów pogórniczych, przy usuwaniu niepożądanych skutków działalności wydobywczej oraz prowadzeniu szerokiego spektrum działań o charakterze wyprzedzającym.