Udział w projekcie

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

 Głównymi odbiorcami projektu będą studenci różnych kierunków i uczelni z Polski i Republiki Czeskiej zainteresowani zdobywaniem wiedzy z zakresu zarządzania pogórniczymi terenami przygranicznymi.