Zadania

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

  • Zebranie i usystematyzowanie wiedzy o terenach pogórniczych pogranicza
  • Opracowanie powszechnie dostępnego e-podręcznika
  • Opracowanie programów nauczania dla słuchaczy po obu stronach granicy
  • Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z wymianą nauczycieli i słuchaczy