Bez tytułu 2

TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ PROJEKTU

Planowane osiągnięcie Termin

Organizacja konferencji inaugurującej projekt

04.2013

Opis obszarów

07.2013

Fotograficzna i graficzna dokumentacja obszarów

09.2013

Opracowanie programów nauczania

12.2013

Opracowanie e-podręcznika

01.2014

Opracowanie i wydanie skryptu

09.2014

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

01.2015

Przeprowadzenie staży i procesu dyplomowania

03.2015

Organizacja konferencji zamykającej projekt

04.2015