Kontakt

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr hab. inż. Witold Biały prof. nzw. Politechniki Śląskiej

Telefon: +48 32 277 7349
Email: Witold.Bialy@polsl.pl

Adres korespondencyjny:

Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Inżynierii Produkcji
ul. Roosevelta 26
41-800 Zabrze